Mr. Bijaya Santoshi Rai

President 9842024971

Mrs. Man Kumari Titung

Senior Vice President 9842070600

Mr. Krishna Raj Shrestha

Vice President 9852047491

Mr. Khagendra Kumar Bista

Vice President 9842108492

Mrs. Nirmala Rai Shrestha

Female Vice President 9840977656

Mr. Ram Bahadur Tamang Gongba

Senior Secretary 9852053663

Mr. Ram Bahadur Rayamajhi

Secretary 9842109767

Mr. Rupesh Shrestha

Treasurer 9842052915

Mr. Rewati Prasad Adhikari

General Member 9852061393

Mr. Matrika Aathpahariya

Office Secretary/ Focal Person 9842061541

Mr. Nawraj Shrestha

Office Helper 9811065320

Mrs. riya khawas

Office Helper 9818286638